کوهنورد ایرانی مقیم آلمان پس از 45 سال دوری از وطن تفتان را فتح کرد