اپلیکیشن Layout اینستاگرام برای اندروید هم منتشر شد