رئیس فدراسیون والیبال: بگذارید دل اروپائی‌‌ها خوش باشد!