با بازگشت فرهاد فخرالدینی/ مُهر استقلال ارکستر ملی و سمفونیک زده شد