نریمان جهان :خدا نخواست که قهرمان نشویم/ به سپاهان تبریک می گویم