زلزله نسبتا شدیدی خرم آباد را تکان داد/ مردم وحشت زده شدند