پاسخ حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی به پرسشی درباره مهر ...