تصاویر: درگیری در مجلس کویت به خاطر عربستان! +ویدیو