پنتاگون: کشتی ایران را تحت نظر داریم/ همکاری با عربستان برای جنگ در یمن را ادامه می‌دهیم