واشنگتن:‌ از داعش می‌خواهیم که آثار باستانی پالمیرا را تخریب نکند