نماینده البرز به نیمه نهایی نرسید/رقابت برای عنوان پنجم