یک فروند هواپیمای مسافربری در فرودگاه مشهد دچار مشکل شد