اوباما: توافق هسته ای میراث دوران ریاست جمهوری من است/ در کمپ‌دیوید نگرانی اعراب از کاهش تحریم‌های ا