باراک اوباما: سقوط رمادی به معنای شکست ما از داعش نیست