پشت پرده چه خبر است؛ ملاقات های مشكوک نیمه شب فردوسی پور با کی روش