وقتی ده‌نمکی اسلحه‌ای بزرگ‌تر از خودش را به دست می‌گرفت+عکس