مصاحبه کارگردان بازی F1 2015 درباره بازی و عرضه آن روی کنسول های نسل هشتم