موزه مردم شناسی جناح رتبه برتر کشور درتلاش برای بقا