خرید ۵۰۰ میلیون دلار تجهیزات ماهواره‎ای برای ضربه زدن به عراق و سوریه