اجرای تواشیح گروه «ثقلین» در حاشیه مسابقات قرآن+فیلم