اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خرید گندم داخلی