اوباما: توافق هسته‌ای میراث من است/ در کمپ‌دیوید نگرانی اعراب از کاهش تحریم‌های ایران آشکار بود