آیت‌الله یزدی: اساتید بسیجی حوزه بر اوضاع زمان و مکان تسلط دارند