دست نوشته جمشید مشایخی برای ناصر حجازی/ از باند بازی متنفر و عاشق همسرش بود