«حسن دانش» و «مهدی رجبی» قاری و حافظ برتر مسابقات بین‌المللی قرآن شدند