کفاشیان: دیدار تراکتور با نفت تکرار نمی شود؛ کادر فنی تراکتورسازی مقصر است