نامزد انتخابات فدراسیون بسکتبال: قصد کناره گیری ندارم