داعش در 24 ساعت گذشته دست کم بیست غیرنظامی سوری را ...