بازیگر و کارگردان ایرانی به دلیل سرطان در گذشت +تصاویر