وزیر ارشاد: گله‌مندان را محق می‌دانم /متاسفانه هنر اصیل و مردمی تئاتر مورد حمایت واقع نشده است