واکنش فرهاد مجیدی به سالروز درگذشت اسطوره آبی ها/ آهای ناصر حجازی!