تیم بسکتبال شهرداری گرگان به مقام چهارم رقابت های لیگ حرفه ای رسید