رویترز: جزئیات کمک تسلیحاتی ترکیه به تکفیری‌ها در سوریه