تدمر سقوط کرد/ داعش بیش از 50 درصد سوریه را تصرف کرده است