اجلاس اعضای هیات اجرایی شورای المپیک آسیا و نشست خبری شیخ احمد فهد الصباح