تشرف سفیر فرانسه به حرم امام حسین(ع) و دیدار با ...