گزارش تصویری : بازدید حضرت آیت الله شبیری زنجانی از ...