کانون‌های مساجد در رفع مشکلات فرهنگی محلات تلاش کنند/رتبه کانون‌های مساجد باید ارتقا یابد