مسابقات فوتبال نیروهای مسلح در اردبیل برگزار می شود