با قدرت در انتخابات فدراسیون بسکتبال شرکت می‌کنم/ با هیچ کس ائتلاف نکرده و نمی‌کنم