ذوالفقاری: این و آن را قربانی نکنند/ احتمال تمدید قرارداد با اولیویرا زیاد است