سورپرایز عجیب محجوب برای ملوان/ توافقات حاصل شده است