حضور 10 کشور در چهارمین مسابقات قهرمانی بولینگ و بیلیارد آسیا