توافق «بیشکک» و «اسلام‌آباد» برای مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر