شیخ احمد: اولین بار است که می‌بینیم وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک ایران تعامل دارند