نشست شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری برگزار شد