آیت الله یزدی: استادان حوزه علمیه به مسایل جهان اسلام توجه کنند