نمایشگاه هنرهای تجسمی علی دایی، اسطوره فوتبال در اردبیل /گزارش تصویری