یادواره سردار شهید قجه ای و شهدای فتح خرمشهر در زرین شهر برگزار شد