قهرمانی قایقران هرمزگان در مسابقات آبهای آرام معلولین کشور